20/10/2021 14:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tạp ngâm kỳ 1
雜吟其一

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 11/07/2005 23:14

 

Nguyên tác

秋聲一夜渡藍河,
無影無形入我家。
萬里西風來白髮,
一窗秋色在黃花。
百年哀樂何時了?
四壁圖書不厭多。
庭植孤松高百尺,
不知青帝奈人何。

Phiên âm

Thu thanh nhất dạ độ Lam hà[1],
Vô ảnh vô hình nhập ngã gia.
Vạn lý tây phong lai bạch phát,
Nhất song thu sắc tại hoàng hoa.
Bách niên ai lạc hà thời liễu?
Tứ bích đồ thư bất yếm đa.
Đình thực cô tùng cao bách xích,
Bất tri Thanh đế[2] nại nhân hà?

Dịch nghĩa

Tiếng thu bỗng một đêm vượt qua sông Lam,
Không bóng, không hình luồn vào nhà ta.
Gió tây muôn dặm làm cho mái tóc ta thêm bạc,
Sắc thu trên khóm hoa vàng đầy cửa sổ.
Cuộc vui buồn trăm năm bao giờ mới hết?
Sách vở đầy bốn vách, bao nhiêu cũng vừa.
Trước sân, ta trồng một cây tùng cao trăm thước,
Không biết chúa xuân sẽ làm gì được người trồng cây?

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Sông Lam một tối tiếng thu qua,
Không bóng không hình đến với ta.
Muôn dặm gió tây đầu bạc tóc,
Đầy song thu nhuộm cúc vàng hoa.
Trăm năm vui khổ bao giờ hết?
Bốn vách thi thư mấy cũng vừa.
Tùng nọ trước sân trăm thước lớn,
Chúa xuân rồi nữa có ghen a?
Tham khảo: Thơ chữ Hán Nguyễn Du, Trần Văn Nhĩ, NXB Văn Nghệ, 2007
[1] Sông Lam. Con sông nằm ở vùng Nghệ An, Hà Tĩnh.
[2] Một trong năm vị Thiên đế, đó là: Thanh đế ở phương đông, chúa mùa xuân; Xích đế ở nam, chúa mùa hạ; Bạch đế ở tây, chúa mùa thu; Hắc đế ở bắc, chúa mùa đông. Ở giữa là Trung ương Hoàng đế (chữ “Hoàng” này là vàng).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Tạp ngâm kỳ 1