27/10/2021 23:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đến đây những núi cùng non

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/05/2015 10:02

 

Đến đây những núi cùng non,
Những sông cùng sá, những nguồn cùng khe.
Có đôi chim nhạn bay về,
Ai ơi, sao lại cam bề lẻ loi?
Khảo dị:
Đến đây những núi cùng non,
Người thương chẳng thấy, thấy nguồn cùng khe.
Có đôi chim nhạn bay về,
Ai ơi, sao lại cam bề lẻ loi?
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đến đây những núi cùng non