24/10/2021 22:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật tương dục đông quy ký tân cập đệ Miêu Thân tiên bối
春日將欲東歸寄新及第苗紳先輩

Tác giả: Ôn Đình Quân - 溫庭筠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 18:04

 

Nguyên tác

幾年辛苦與君同,
得喪悲歡盡是空。
猶喜故人先折桂,
自憐羈客尚飄蓬。
三春月照千山道,
十日花開一夜風。
知有杏園無路入,
馬前惆悵滿枝紅。

Phiên âm

Kỷ niên tân khổ dữ quân đồng,
Đắc táng bi hoan tận thị không.
Do hỉ cố nhân tiên chiết quế,
Tự liên ky khách thượng phiêu bồng.
Tam xuân nguyệt chiếu thiên sơn đạo,
Thập nhật hoa khai nhất dạ phong.
Tri hữu hạnh viên vô lộ nhập,
Mã tiền trù trướng mãn chi hồng.

Bản dịch của Bùi Khánh Đản

Cay đắng cùng ai mấy độ rồi
Vui buồn thua được cũng là thôi
Mừng ông bẻ quế nên may mắn
Thương kẻ phiêu bồng vẫn ngược xuôi
Ba tháng trăng soi ngàn núi hiểm
Mười ngày hoa nở một đêm rơi
Đường vào vườn hạnh tìm chưa thấy
Trước ngựa buồn trông cảnh thắm tươi
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Bùi Khánh Đản, Đường thi trích dịch, Trung tâm nghiên cứu Quốc học, NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ôn Đình Quân » Xuân nhật tương dục đông quy ký tân cập đệ Miêu Thân tiên bối