06/07/2022 08:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây Hồ hàn thực
西湖寒食

Tác giả: Hồ Trọng Cung - 胡仲弓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2021 20:35

 

Nguyên tác

寒食風光不動塵,
西湖幾處淚沾巾。
客中忽作松楸夢,
羞見原頭滴酹人。

Phiên âm

Hàn thực phong quang bất động trần,
Tây Hồ kỷ xứ lệ triêm cân.
Khách trung hốt tác tùng thu[1] mộng,
Tu kiến nguyên đầu tích lỗi nhân[2].

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tiết hàn thực cảnh không mảy bụi,
Ở Tây Hồ lệ khóc vài nơi.
Đất khách bỗng nhớ về tiên tổ,
Thẹn trên đồng tế rượu mấy người.
[1] Cây tùng và cây thu, hai loại cây người xưa thường trồng cạnh mộ, đây chỉ mồ mả tổ tiên.
[2] Người rót rượu xuống đất mộ để cúng tế.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Trọng Cung » Tây Hồ hàn thực