28/05/2022 07:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đi dạo sau cơn ốm

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 18:04

 

Tháng vội tuần trăng khuyết
Người vừa dứt cơn đau
Cỏ xanh đầy ngõ kiệt
Chú cuồng hát nghêu ngao
3-1992
Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Đi dạo sau cơn ốm