22/01/2021 07:59Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 18:01

 

Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh,
Rót chén bạch định mời anh ấm trà.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ấm thuỷ tinh đựng nước chè xanh