01/10/2022 16:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 4
題太七日光復記其四

Tác giả: Ngô Đức Kế - 吳德繼

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 17:11

 

Nguyên tác

拒搜活劇再無聞,
炸彈聲沉帝黨分。
好為河山一吐氣,
彊人意是太原軍。

Phiên âm

Cự sưu hoạt kịch tái vô văn,
Tạc đạn thanh trầm đế đảng phân.
Hảo vị hà sơn nhất thổ khí,
Cường nhân ý thị Thái Nguyên quân.

Dịch nghĩa

Tấn kịch chống sưu không diễn lại nữa,
Tiếng tạc đạn im lắng, đảng Cần vương tan.
Khéo vì non sông thở trút niềm uất hận,
Khiến lòng người thêm cứng cỏi, ấy là nghĩa quân Thái Nguyên.

Bản dịch của Huỳnh Thúc Kháng

Bút thiệt vô công kiếm vị thành,
Thập niên cùng đảo ám thôn thanh.
Uất thông giai khí hà sơn tại,
Dạ dạ phần hương chúc hậu sanh.
Nguồn:
1. Phan Văn Các, “Khí phách và tâm hồn nhà chí sĩ Ngô Đức Kế qua những vần thơ chữ Hán”, Tạp chí Hán Nôm, số 5(90), 2008
2. Nguyễn Hiến Lê, Đông Kinh nghĩa thục - Chương 12, NXB Văn hoá Thông tin, 2002
Nguồn: Thi tù tùng thoại, NXB Nam Cường, Sài Gòn, 1951

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Đức Kế » Đề Thái Nguyên thất nhật quang phục ký kỳ 4