21/10/2021 15:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề (VI)
無題

Tác giả: Khả Mân - 可旻

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Tống, Liêu, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 20/07/2017 21:08

 

Nguyên tác

池邊行樹不全遮,
裊裊金橋露半斜。
忽見化生新佛子,
紅蓮開處噪頻伽。

Phiên âm

Trì biên hành thụ bất toàn già,
Diểu diểu kim kiều lộ bán tà.
Hốt kiến hoá sinh tân Phật tử,
Hồng liên khai xứ táo tần già.

Bản dịch của Thích Thiền Tâm

Hàng cây, ao báu, nhạc thanh hoà
Đôi bến cầu vàng lại nối qua
Chợt thấy hoá sanh tân Phật tử
Sen hồng nở cánh, tiếng chim ca!
Nguồn: Mấy điệu sen thanh (tập 2), Thích Thiền Tâm, Đức Viên tự, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khả Mân » Vô đề (VI)