22/03/2023 18:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

CLIV (Không hối tiếc, tin em, đừng kinh sợ)
CLIV (Sans regrets, crois-moi, sans effroi)

Tác giả: Anna de Noailles

Nước: Pháp
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 10/01/2023 09:39

 

Nguyên tác

Sans regrets, crois-moi, sans effroi,
Je vais mourir. Je meurs de froid.
Je ne sens plus bien ta chaleur.
On ne peut pas lutter sans cesse;
Mon esprit contre ta paresse
Se brise. C’est toi le vainqueur.
Je sens s’éloigner de mon cœur
Cette image immense et précise
De ta personne errante, assise,
Et qui m’enchantait de stupeur…
Excuse ma voix qui s’épuise,
Je te parle encor.

Mais je meurs.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Không hối tiếc, tin em, đừng kinh sợ,
Em chết đây. Em chết bởi giá băng.
Em không còn hơi ấm của anh chăng.
Chẳng ai chiến đấu mà không ngừng nghỉ;
Anh lười biếng em chống bằng tâm trí
Vỡ oà ra. Người chiến thắng là anh.
Em nghe như lìa xa trái tim mình
Hình ảnh bao la và cô đọng lại
Con người lữ thứ của anh, ngồi đấy,
Và điều này cho em thấy ngạc nhiên...
Thứ lỗi cho giọng em hết tự nhiên,
Em vẫn đang chuyện trò cùng anh đó.

Nhưng em biết rằng em đang chết dở.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Anna de Noailles » CLIV (Không hối tiếc, tin em, đừng kinh sợ)