26/06/2024 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nam kha tử (Cổ thú cơ ô tập)
南歌子(古戍饑烏集)

Tác giả: Nạp Lan Tính Đức - 納蘭性德

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Mặc Am vào 25/03/2019 15:38

 

Nguyên tác

古戍饑烏集,
荒城野雉飛。
何年劫火剩殘灰。
試看英雄碧血,
滿龍堆。

玉帳空分壘,
金笳已罷吹。
東風回首盡成非。
不道興亡命也,
豈人為?

Phiên âm

Cổ thú cơ ô tập,
Hoang thành dã trĩ phi.
Hà niên kiếp hoả thặng tàn hôi.
Thí khán anh hùng bích huyết,
Mãn Long Đôi[1].

Ngọc trướng không phân luỹ,
Kim già dĩ bãi xuy.
Đông phong hồi thủ tận thành phi.
Bất đạo hưng vong mệnh dã,
Khởi nhân vi?

Bản dịch của Ngô Trần Trung Nghĩa

Quạ đói trên đồn cổ
Thành hoang cánh trĩ bay
Năm nao khói lửa rụi tro đây
Thử ngó máu son anh kiệt
Khắp nơi đầy

Trướng ngọc còn trơ luỹ
Già vàng đã bặt rồi
Gió đông ngoảnh lại, nát tan thôi
Đừng nói hưng vong bởi mệnh
Há do người?
[1] Có thể là Bạch Long Đôi ở Tây Vực hoặc Kim Sa châu ở hồ Động Đình. Nhưng ở đây có lẽ không phải chỉ địa danh cụ thể.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nạp Lan Tính Đức » Nam kha tử (Cổ thú cơ ô tập)