28/01/2022 01:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy để cho người chết chết đi
让死的死去吧

Tác giả: Ân Phu - 殷夫

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hongha83 vào 03/06/2008 04:49

 

Nguyên tác

让死的死去吧!
他们的血并不白流,
他们含笑的躺在路上,
仿佛还诚恳地向我们点头。
他们的血画成地图,
染红了多少农村,城头。
他们光荣地死去了,
我们不能向他们把泪流。
敌人在瞄准了,
不要举起我们的手!

让死的死去吧!
他们的血并不白流,
我们不要悲哀或叹息,
漫漫的长途横在前头。
走去吧,
斗争中消息不要走漏,
他们尽了责任,
我们还要抖擞。

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Hãy để cho người chết chết đi
Máu cuả họ không hề chảy uổng
Họ mỉm cười trên đường ngã xuống
Như vẫn còn thành khẩn gật cùng ta
Tấm bản đồ, máu họ vẽ ra
Đã nhuộm đỏ nhiều xóm làng góc phố
Họ đã chết vinh quang là thế
Ta đừng nên rỏ lệ xót xa
Quân thù đang nhắm chúng ta
Đừng có giơ tay trước chúng

Hãy để cho người chết chết đi
Máu cuả họ chưa phải là chảy uổng
Ta chẳng cần đau thương than vãn
Dặm đường dài trước mặt còn kia

Thôi ta đi
Tin đấu tranh phải đừng để lộ
Trách nhiệm họ, họ đã làm đầy đủ
Chúng ta còn phải giận run lên!
11.1929
Nguồn: Về Diên An (thơ Trung Quốc), NXB Văn học, 1961.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ân Phu » Hãy để cho người chết chết đi