28/09/2022 07:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biện Kinh kỷ sự kỳ 06
汴京紀事其六

Tác giả: Lưu Tử Huy - 劉子翬

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 19/10/2013 04:48

 

Nguyên tác

內苑珍林蔚絳霄,
圍城不復禁芻蕘。
舳艫歲歲銜清汴,
才足都人幾炬燒。

Phiên âm

Nội uyển trân lâm uý Giáng Tiêu[1],
Vi thành bất phục cấm sô nhiêu.
Trục lô tuế tuế hàm Thanh Biện,
Tài túc đô nhân kỷ cự thiêu.

Dịch nghĩa

Cây quý trong vườn thượng uyển rợp lầu Giáng Tiêu
Thành bị vây không cấm chặt củi
Nhiều năm thuyền bè chở cây đến Biện Kinh
Cũng chỉ đủ cho dân đô thành làm mấy bó củi

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Thượng uyển Giang Tiêu rợp bóng xanh
Củi không cấm chặt, giặc vây thành
Thuyền bè chuyên chở về kinh mãi
Chỉ đủ dân đô chia mấy cành
[1] Lầu trong vườn thượng uyển.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Tử Huy » Biện Kinh kỷ sự kỳ 06