16/06/2021 21:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dã lão bộc bối
野老曝背

Tác giả: Lý Kỳ - 李頎

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/03/2014 13:21

 

Nguyên tác

百歲老翁不種田,
惟知曝背樂殘年。
有時捫虱獨搔首,
目送歸鴻籬下眠。

Phiên âm

Bách tuế lão ông bất chủng điền,
Duy tri bộc bối lạc tàn niên.
Hữu thì môn sắt độc tao thủ,
Mục tống quy hồng ly hạ miên.

Dịch nghĩa

Ông lão quê trăm tuổi, không làm việc đồng áng nữa,
Những năm tháng còn lại chỉ thích phơi lưng trong nắng.
Đôi khi ông bắt rận hay gãi đầu một mình,
Hay tiễn chim hồng về bằng mắt, ngủ ngay bên hàng rào.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lão trăm tuổi nay thôi đồng áng
Thích phơi lưng năm tháng về sau
Khi bắt rận, khi gãi đầu
Tiễn chim bằng mắt, ngủ sau hàng rào

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Kỳ » Dã lão bộc bối