21/10/2021 08:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khốc Ân Dao kỳ 1
哭殷遙其一

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Phụng Hà vào 13/04/2010 04:38

 

Nguyên tác

送君返喪石樓山,
松柏蒼蒼賓馭還。
埋骨白雲長已矣,
空餘流水向人間。

Phiên âm

Tống quân phản táng Thạch lâu san,
Tùng bách thương thương tân ngự hoàn.
Mai cốt bạch vân trường dĩ hĩ,
Không dư lưu thuỷ hướng nhân gian.

Bản dịch của Đinh Vũ Ngọc

Đưa táng anh về núi Thạch Lâu,
Quay xe tùng bách biếc màu tươi.
Từ đây mây trắng vùi xương trắng,
Chỉ có sông kia xuống với người.
Nguồn: Đường thi cảm dịch, Đinh Vũ Ngọc, NXB Đà Nẵng, 2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Khốc Ân Dao kỳ 1