23/05/2024 05:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lưu hiệu thư tòng quân
送劉校書從軍

Tác giả: Dương Quýnh - 楊炯

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi hongha83 vào 23/02/2009 18:28

 

Nguyên tác

天將下三宮,
星門召五戎。
坐謀資廟略,
飛檄佇文雄。
赤土流星劍,
烏號明月弓。
秋陰生蜀道,
殺氣繞湟中。
風雨何年別,
琴尊此日同。
離亭不可望,
溝水自西東。

Phiên âm

Thiên Tướng[1] hạ tam cung[2],
Tinh Môn[3] triệu ngũ nhung.
Toạ mưu tư miếu lược,
Phi hịch trữ văn hùng.
Xích thổ[4] Lưu Tinh[5] kiếm,
Ô Hào[6] minh nguyệt cung.
Thu âm sinh Thục đạo,
Sát khí nhiễu Hoàng Trung[7].
Phong vũ hà niên biệt,
Cầm tôn thử nhật đồng.
Ly đình bất khả vọng,
Câu thuỷ tự tây đông.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Thiên Tướng xuống ba cung
Tinh Môn họp năm nhung
Định mưu toan kế lớn
Truyền hịch tỏ văn hùng
Gươm sáng ngời đất đỏ
Cung báu rạng trăng trong
Hơi thu mờ đường Thục
Sát khí toả Hoàng Trung
Mưa gió năm nao biệt
Đàn rượu ngày nay cùng
Ly đình sao nỡ ngóng
Đông tây mặc xuôi dòng
[1] Tên một vì sao, tượng trưng cho đại tướng quân.
[2] Đó là các cung Minh Đường, Bích Ung, Linh Đài (nơi các quan chầu vua).
[3] Tên một vì sao, chỉ cửa quân doanh.
[5] Tên một thanh kiếm báu của Tôn Quyền, vua nước Ngô thời Tam Quốc.
[4] Tức đất đỏ, nơi Lôi Hoán và Trương Hoa đào được gươm báu. Đất đỏ mài gươm sáng loáng.
[6] Tên một cây cung quý (tương truyền là của Hoàng Đế).
[7] Dải đất miền đông tỉnh Thanh Hải, xưa thuộc biên ải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Quýnh » Tống Lưu hiệu thư tòng quân