23/05/2022 19:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giờ vô sinh
Meddő órán

Tác giả: Arany János

Nước: Hungary
Đăng bởi hongha83 vào 09/11/2020 21:02

 

Nguyên tác

Belenézek a nagy éjszakába,
Alszik a föld, maga árnyékába’;
Itt vagy amott csillagok röppennek:
Gondolatim is úgy jönnek-mennek.

Gondolatom szappanbuboréki
Csillogók, mint odafenn az égi:
De töredék mindkettőnek utja -
Mind szétpattan, mielőtt megfutja.

Bản dịch của Vũ Ngọc Cân

Tôi nhìn thấu vào đêm tối mênh mông
Trái đất ngủ trong bóng hình của nó
Các vì sao lơ lửng bay đây đó
Ý nghĩ tôi cũng đến rồi đi

Như bọt xà phòng, tôi nghĩ suy
Vì sao sáng bên trời lộng gió
Con đường của cả hai thứ đó
Đã tản ra trước khi chạy vội đi
Mồng 9 tháng 8 năm 1877
Nguồn: 65 bài thơ tuyển Đại thi hào Hungary Arany János, Vũ Ngọc Cân dịch, NXB Hội nhà văn, 2017

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Arany János » Giờ vô sinh