14/08/2020 01:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tiếc thay cái đọi bịt vàng

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 07/03/2015 09:31

 

Tiếc thay cái đọi bịt vàng,
Ðem ra đong cám lỡ làng duyên em!
Tiếc nồi cơm trắng để ôi,
Tiếc con người lịch mà soi gương mờ.
Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tiếc thay cái đọi bịt vàng