05/12/2021 09:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sang thu

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/12/2008 19:16

 

Ve đã ngưng tiếng hát
Phượng kết trái đầy cành
Sen cũng vừa tra hạt
Lá phai dần sắc xanh

Chùm vải đi đâu mất
Tiếng giông rền về đâu?
Cái nắng oi bức thế
Cũng biệt tăm nơi nào?

Gió hiền ngoan quá đỗi
Dìu mây bay lưng trời
Ngợp đường hương cốm mới
Vừa gần vừa xa xôi

Mùa thu về khắp chốn
Lá vàng sân nhà ai
Dưới đêm trăng lồng lộng
Ếch siêng năng học bài

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Sang thu