04/12/2020 05:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ kỳ 2
秋夜其二

Tác giả: Nguyễn Du - 阮攸

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 12/07/2005 22:08

 

Nguyên tác

白露為霜秋氣深,
江城草木共蕭森。
剪燈獨照初長夜,
握髮經懷末人心。
千里江山頻悵望,
四時煙景獨沉吟。
早寒已覺無衣苦,
何處空閨催暮砧。

Phiên âm

Bạch lộ vi sương thu khí thâm,
Giang thành thảo mộc cộng tiêu sâm.
Tiễn đăng[1] độc chiếu sơ trường dạ,
Ác phát[2] kinh hoài mạt nhật tâm.
Thiên lý giang sơn tần trướng vọng,
Tứ thì yên cảnh độc trầm ngâm.
Tảo hàn dĩ giác vô y khổ,
Hà xứ không khuê thôi mộ châm?

Dịch nghĩa

Móc trắng thành sương, hơi thu đã già.
Cây cỏ quanh thành bên sông, trông đến tiêu điều!
Khêu ngọn đèn cho chiến rọi vào cảnh đêm dài mới bắt đầu.
Búi tóc mà lo cho chí nguyện những ngày tàn tạ.
Non sông ngàn dặm cứ nhìn là thấy buồn.
Phong cảnh bốn mùa, riêng mình ngậm ngùi.
Mới rét, đã khổ vì không áo,
Mà hơi đâu tiếng đập vải của người khuê phụ rộn rã trong chiều hôm?

Bản dịch của Nguyễn Thạch Giang

Hơi thu nặng trĩu đong sương mờ,
Cây cỏ giang thành cảnh xác xơ
Quạnh quẽ đêm dài khêu bấc lại,
Băn khoăn việc nhỡ tháng ngày qua.
Non sông nghìn dặm buồn trông ngóng.
Mây nước tư mùa luống ngẩn ngơ.
Chớm lạnh đã hay không áo khổ
Tiếng ai nện vải bóng chiều tà?
Nguồn: Quách Tấn, Tố Như thi trích dịch, An Tiêm xuất bản, Sài Gòn, 1973
[1] Cắt hoa đèn để ngọn lửa cháy sáng. Có lẽ liên tưởng câu thơ của Lý Thương Ẩn: “Hà đương cộng tiễn tây song chúc, Khước toại Ba Sơn dạ vũ thì” (Bao giờ cùng nhau cắt hoa đèn nơi song tây, Kể cho nhau nghe nỗi lòng nơi Ba Sơn lúc đêm lạnh).
[2] Chu Công, người lập pháp của nhà Chu, đang ăn cơm có khách đến thì nhả cơm ra tiếp, đang gội đầu thì vắt tóc ra tiếp, phải ba lần mới xong. Ở đây ý nói lòng lo việc nước như Chu Công có được toại nguyện về cuối không.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Du » Thu dạ kỳ 2