29/10/2020 21:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh buộc đời em

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/08/2012 21:20

 

Anh buộc đời em bến buộc thuyền
Nước trôi thuyền trở bến nằm yên
Một mai anh thả thuyền lơi bến
Mây nước lòng em lạnh ước nguyền
Nguồn: Quách Tấn, Đọng bóng chiều (thơ), NXB Phương Đông, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Anh buộc đời em