12/08/2022 19:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vấn Kiều Trí Huyền
問喬智玄

Tác giả: Đạo Hạnh thiền sư - 道行禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 01/07/2008 11:20

 

Nguyên tác

久混凡塵未識金,
不知何處是真心。
願乘指的開方便,
了見如如斷苦尋。

Phiên âm

Cửu hỗn phàm trần vị thức câm (kim),
Bất tri hà xứ thị chân tâm.
Nguyện thuỳ chỉ đích khai phương tiện,
Liễu kiến như như đoạn khổ tầm.

Dịch nghĩa

Lăn lóc nhiều giữa cõi phàm trần mà chưa nhận rõ vàng [thau],
Chẳng biết nơi nào là chân tâm.
Mong người rủ lòng chỉ cho cái đích và mở ra phương tiện,
Để thấy rõ “như như”, khỏi phải khổ công tìm kiếm.

Bản dịch của Huệ Chi

Lăn lóc tìm châu giữa bụi đời,
"Chân tâm" nào đã thấy tăm hơi!
Dám mong chỉ lối, giùm phương tiện,
Nhìn rõ "như như", khổ hận vơi.
Kiều Trí Huyền tức Trí Huyền thiền sư.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đạo Hạnh thiền sư » Vấn Kiều Trí Huyền