06/08/2021 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 103

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2020 21:56

 

Ngỡ thú vui là thú ở đâu,
Chẳng ngờ vui ở chốn chăng âu[1].
Hết tham chợ dức[2], nên non vắng,
Còn luỵ trường ca[3], biến bể sầu.
Chim khỏi lồng nên đắc thú,
Cây ngoài chậu mới tươi mầu.
Kìa ai đủng đỉnh trong lành hạnh[4],
Cơm một nải, nước một bầu.
Theo Trình quốc công Nguyễn Bỉnh Khiêm thi tập (AB.635).

Bài này trùng với bài Hứng ngâm mục Nhận ngâm chư phẩm trong Hồng Đức quốc âm thi tập.

Nguồn: Bùi Văn Nguyên, Thơ văn Nguyễn Bỉnh Khiêm (tập 1), NXB Giáo dục, 1989
[1] Nơi không phải lo lắng gì.
[2] Tức nơi thành thị ồn ào. Dức là nhức óc, phiền toái.
[3] Chạy theo thói say mê thanh sắc, cảnh hát xướng chơi bời.
[4] Chỉ nơi học hành, nhắc chuyện Khổng Tử khen Nhan Hồi nhà nghèo mà học giỏi, chỉ gói một tay nải cơm và đeo một bầu nước nhưng trí óc thanh thoát, có phong cách hiền triết.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Bài 103