23/10/2021 13:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Người keo kiệt và số vàng chôn giấu

Tác giả: Ngọc Châu - Nguyễn Ngọc Châu

Thể thơ: Song thất lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Châu Ngọc Nguyễn vào 21/09/2019 09:49

 

Ngày xưa có một chàng bủn xỉn
Có thói quen dấu kín tiền, vàng
Trong vườn mình, dưới gốc bàng
Nhưng tuần nào cũng kiểm vàng còn không

Anh ta đến xới bung đất lấp
Hả hê xem vàng cất gốc cây.
Một tên trộm biết việc này
Nó liền lẻn đến đào cây cuỗm vàng

Tuần kế tiếp anh chàng keo kiệt
Đến xem thì vàng biến đâu rồi
Còn lại hố không, hỡi ôi!
Anh ta dứt tóc, kêu trời, khóc than

Đến mức người trong làng kéo đến…
Anh chàng kể lại chuyện kiểm thăm
Một người cất tiểng hỏi rằng:
Vậy anh có lấy lên chăng, ít nhiều?

- “Không đâu! Đó là điều quả quyết
Tôi đến đây chỉ kiểm tra thôi…”
- “Vậy thì anh cứ tới nơi
Mà xem cái hố cũng vui kém gì…”

Xóm giềng bịt mồm cười khì
Vàng không sử dụng khác gì lỗ kia.
Nguồn: 200 truyện ngụ ngôn E-dốp (dịch sang thơ song thất lục bát), Ngọc Châu, NXB Thế giới, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngọc Châu » Người keo kiệt và số vàng chôn giấu