03/12/2021 09:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Những bãi nước bọt
Crachats

Tác giả: Pierre Jean Jouve

Nước: Pháp
Đăng bởi hongha83 vào 27/11/2008 01:53

 

Nguyên tác

Les crachats sur l’asphalte m’ont toujours fait penser
À la face imprimée au voile des saintes femmes.

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Những bãi nước bọt
Trên mặt nhựa đường
Gợi cho tôi
     vẻ mặt in trong
          tấm mạng che
                của người đàn bà
                          thánh thiện
Nguồn: Anh đã mơ về em biết mấy (thơ Pháp)/NXB Tác phẩm mới, 1992.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Pierre Jean Jouve » Những bãi nước bọt