07/10/2022 10:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tây vọng
西望

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 31/05/2008 08:24

 

Nguyên tác

西望遠望看天柱,
高世男女上將首。
天德富貴與遠勢,
君王壽命九十九。

Phiên âm

ây vọng viễn vọng khan thiên trụ,
Cao thế nam nữ thượng tướng thủ.
Thiên Đức phú quí dữ viễn thế,
Quân vương thọ mạng cửu thập cửu.

Dịch nghĩa

Phía Tây trông xa xa thấy cột chống trời,
Những gái trai khí tiết hơn đời đứng hàng đầu các tướng.
Đất Thiên Đức giàu sang và quyền thế xa rộng,
Quân vương sống lâu chín mươi chín tuổi.

Bản dịch của Hoàng Lê

Xa xa "thiên trụ" hướng Đoài,
Đứng đầu chư tướng, gái trai hơn người.
Giàu sang quyền thế nối đời,
Quân vương trăm tuổi mệnh trời dài lâu.
Về xuất xứ bài thơ này, xem bài Chính nam.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1977

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Tây vọng