05/06/2023 01:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái liên khúc
採蓮曲

Tác giả: Trần Khứ Tật - 陳去疾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/06/2014 08:44

 

Nguyên tác

粉光花色葉中開,
荷氣衣香水上來。
棹響清潭見斜領,
雙鴛何事亦相猜。

Phiên âm

Phấn quang hoa sắc diệp trung khai,
Hà khí y hương thuỷ thượng lai.
Trạo hưởng thanh đàm kiến tà lĩnh,
Song uyên hà sự diệc tương sai.

Dịch nghĩa

Ánh son phấn cùng sắc hoa nổi bật trong đám lá,
Mùi sen và mùi thơm quần áo quyện vào nhau trên mặt nước.
Tiếng chèo (đám con trai) trên mặt đầm trong đi tìm nơi có các tà áo,
Trai thanh gái vắng có chi phải e dè nhau?

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vẻ son phấn, sắc hoa trong lá
Mùi hoa sen, hương áo quyện bay
Tiếng chèo tìm vạt áo dài
Trai thanh gái vắng có ai e dè

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Khứ Tật » Thái liên khúc