26/03/2023 22:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 3
寓興凡四首其三

Tác giả: Nguyễn Bỉnh Khiêm - 阮秉謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2020 21:59

 

Nguyên tác

一天明月弄雙清,
最是良晨好景并。
涼入津亭眠未覺,
不知日已到窗明。

Phiên âm

Nhất thiên minh nguyệt lộng song thanh,
Tối thị lương thần hảo cảnh tinh.
Lương nhập Tân Đình miên vị giác,
Bất tri nhật dĩ đáo song minh.

Dịch nghĩa

Đầy trời trăng sáng làm sáng tỏ cả hai,
Thật là hoà hợp sớm mai tốt lành với phong quang tươi đẹp.
Hơi mát ùa vào Tân Đình, ngủ còn chưa dậy,
Không biết mặt trời đã chiếu sáng đến cửa sổ.

Bản dịch của Đỗ Quang Liên

Đầy trời trăng sáng tỏ ban mai,
Sớm đẹp, cảnh tươi hợp cả hai.
Mát lọt Tân Đình chưa tỉnh giấc,
Nào hay nắng đã rọi song ngoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Bỉnh Khiêm » Ngụ hứng phàm tứ thủ kỳ 3