24/07/2024 15:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Buồn ơi, mưa ơi… mưa!

Tác giả: Minh Sơn Lê

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 08/07/2022 16:51

 

Bây giờ là mùa mưa
Nhiều đêm nằm nghe mưa
Buồn len vào ký ức
Mà nhớ mưa ngày xưa

Bây giờ là mùa mưa
Ngoài đường đêm vắng thưa
Buồn bay theo tiếng hát
Khánh Ly… buồn hơn xưa!

Bây giờ là mùa mưa
Đường về bùn lưa thưa
Thương ai chiều tan lễ
Giáo đường chiều bay mưa

Chúa có buồn khi mưa?
Quê hương nỗi đau thừa
Từ khi tàn chinh chiến
Chúa chắc buồn hơn xưa!

Bây giờ là mùa mưa
Chuông chùa buồn như mưa
Thương ai sầu vai lạnh
Đi lễ chùa trong mưa

Phật có buồn hay chưa?
Niềm đau nói sao vừa
Lời cầu bay theo khói
Khói tan vào trong mưa!

Bây giờ là mùa mưa
Lòng càng thêm nhớ xưa?
Để buồn theo tiếng hát
Khánh Ly… buồn hơn xưa!

Bây giờ là mùa mưa
Khánh Ly về chốn xưa
Hát “Gia tài của Mẹ” (*)
Để nát lòng hơn xưa!

Bây giờ là mùa mưa
Buồn ơi!
Mưa ơi!
Mưa...
8.7.14 & 8.7.22 (Viết thêm)

* Tựa đề nhạc phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác vào năm 1965.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Sơn Lê » Buồn ơi, mưa ơi… mưa!