14/06/2021 19:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Văn thiền
聞蟬

Tác giả: Lai Hộc - 來鵠

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/03/2014 16:58

 

Nguyên tác

綠槐陰裏一聲新,
霧薄風輕力未勻。
莫道聞時總惆悵,
有愁人有不愁人。

Phiên âm

Lục hoè âm lý nhất thanh tân,
Vụ bạc phong khinh lực vị quân.
Mạc đạo văn thì tổng trù trướng,
Hữu sầu nhân hữu bất sầu nhân.

Dịch nghĩa

Trong bóng mát của cây hoè một tiếng mới phát ra,
Sức truyền trong sương mù loãng và gió nhẹ chưa đồng đều.
Đừng có bảo lúc nghe ai cũng buồn,
Có người buồn, cũng có người không buồn.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Trong cây hoè tiếng ve vừa phát
Bay trong sương, trong gió chưa đều
Người nghe không hẳn buồn hiu
Có người buồn, cũng có ai không buồn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lai Hộc » Văn thiền