24/01/2021 09:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tố trung tình
泝衷情

Tác giả: Cố Quýnh - 顧敻

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2005 19:44

 

Nguyên tác

永夜拋人何處去
絕來音
香閣掩
眉歛
月將沈
爭忍不相尋
怨孤衾
換我心
為你心
始知相憶深

Phiên âm

Vĩnh dạ phao nhân hà xứ khứ
Tuyệt lai âm
Hương các yểm
My liễm
Nguyệt tương trầm
Tranh nhẫn bất tương tầm
Oán cô khâm
Hoán ngã tâm
Vi nhĩ tâm
Thuỷ tri tương ức thâm

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Đêm vắng bỏ ta đi biệt mãi
Bặt âm hao
Hương các khép
Mày nép
Trăng tà mau
Sao nỡ lãng quên lâu
Gốc ốm rầu
Thông cảm nhau
Hiểu lòng nhau
Mới thấy tưởng nhớ sâu
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Quýnh » Tố trung tình