06/10/2022 21:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dạ quy Lộc Môn sơn ca
夜歸鹿門山歌

Tác giả: Mạnh Hạo Nhiên - 孟浩然

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 30/06/2005 22:49

 

Nguyên tác

山寺鳴鐘晝已昏,
漁樑渡頭爭渡喧。
人隨沙岸向江村,
余亦乘舟歸鹿門。
鹿門月照開煙樹,
忽到龐公棲隱處。
岩扉松徑長寂寥,
唯有幽人獨來去。

Phiên âm

Sơn tự minh chung trú dĩ hôn,
Ngư lương độ đầu tranh độ huyên.
Nhân tuỳ sa ngạn hướng giang thôn,
Dư diệc thừa chu quy Lộc Môn.
Lộc Môn nguyệt chiếu khai yên thụ,
Hốt đáo Bàng Công[1] thê ẩn xứ,
Nham phi tùng kính trường tịch liêu,
Duy hữu u nhân tự lai khứ.

Dịch nghĩa

Chùa trên núi chuông đánh lên, sáng giờ đã tối
Đầu bến đò người ta tranh nhau qua đò ơi ới
Người ta đi dọc theo bãi cát đi về thôn xóm
Tôi cũng đi thuyền về lại Lộc Môn
Ở Lộc Môn trăng chiếu xuyên qua khói trong cây
Bỗng đi đến gần chỗ ở ẩn xưa của ông Bàng công
Cửa dựa vách đá, đường theo hàng tùng lâu ngày đã vắng lặng
Chỉ có kẻ ẩn dật mới đi qua đi lại

Bản dịch của Hạt Cát

Ngày tàn chùa núi tiếng chuông ngân,
Tranh vượt Ngư Lương lắm rộn ràng.
Người theo bờ cát về xóm bến,
Ta cỡi con thuyền xuôi Lộc Môn.
Lộc Môn trăng chiếu ngời cây cỏ,
Bỗng thấy Bàng Công chốn ẩn thân.
Cửa đá nẽo tùng luôn quạnh quẽ
Lui tới dành riêng kẻ chuộng nhàn.
Lộc Môn cách Tương Dương phủ 20 dặm.

[1] Tức Bàng Đức Công, bạn với Tư Mã Đức Tháo và Chư Cát Lượng đầu đời Tam Quốc. Trước cùng ông cày ở Hiện Sơn, sau vì Lưu Biểu mời không chịu ra, lại vào ẩn cư ở Lộc Môn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mạnh Hạo Nhiên » Dạ quy Lộc Môn sơn ca