06/08/2020 23:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời đông

Tác giả: Quách Tấn

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/10/2015 08:43

 

Chuông gióng Hàn San bẵng tiếng ngân,
Ngàn xa tiếng địch cũng xa dần...
Lá thương nhánh nặng bay hầu hết,
Trời sợ non côi xích xuống gần.
Ngần ngại gió mưa chim ẩn bóng,
Quây quần mây khói liễu riêng xuân.
Ðêm như dài lắm... người Vân Hớn,
Trong giấc thăm nhau được mấy lần.
Nguồn:
1. Quách Tấn, Mùa cổ điển (tái bản lần thứ 1), NXB Tân Việt, Sài Gòn, 1960
2. Quách Tấn, Mùa cổ điển, NXB Thuỵ Ký, 1941

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Tấn » Trời đông