29/05/2023 18:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Mã uống thu

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 17:37

 

Nước mài bóng đá
Sông ôm dáng đò
Hoàng Giang sương toả
Sông Mã uống thu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Sông Mã uống thu