01/07/2022 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề

Tác giả: Y Phương - Hứa Vĩnh Sước

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 29/05/2009 10:06

 

Chết là gì?
Chẳng là gì hết
Nhưng
Không ai biết
Ta mê chết như thế nào

Sống là gì?
Sống sẽ ra sao
Sống thừa thãi chẳng thà rơm cỏ
Và xin nhớ những gì ta có
Phần nhiều là của người ta.
Cao Bằng, 1995

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Y Phương » Vô đề