19/01/2021 21:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quạt và chong chóng

Tác giả: Đặng Hấn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2008 20:25

 

Thoạt nhìn không thấy khác
Cũng những chiếc cánh cong
Chong chóng và chiếc quạt
Đều rất mê quay vòng

Nhưng chong chóng bảnh choẹ
Xanh đỏ áo quần "gin"
(Đồ chơi thì phải thế
Nếu không, ai thích nhìn!)

Quạt lại rất bình dân
Áo quần xanh màu thợ
Tính siêng năng, chuyên cần
Tay chân lem dầu mỡ

Bạn ơi hai thứ đó
Khác nhau chính chỗ này
Quạt quay làm ra gió
Chong chóng nhờ gió quay!
Nguồn: Cầu chữ Y, NXB Kim Đồng, 1993

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đặng Hấn » Quạt và chong chóng