22/03/2023 19:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mao trai thư hoài
茅齋書懷

Tác giả: Nguyễn Thiên Tích - 阮天錫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 09/09/2005 13:19

 

Nguyên tác

半簾日影半窻風,
一篆凝香萬慮空。
瓦鼎烹茶煙散碧,
地爐試火炭生紅。
靜中點識羲圖畫,
醉裏神交太極翁。
紙帳梅花閒日月,
箇中眞樂有誰同。

Phiên âm

Bán liêm nhật ảnh bán song phong,
Nhất triện ngưng hương vạn lự không.
Ngoã đỉnh phanh trà yên tán bích,
Ðịa lô thí hoả thán sinh hồng.
Tĩnh trung điểm thức Hy đồ hoạ[1],
Tuý lý thần giao Thái Cực ông[2].
Chỉ trướng mai hoa nhàn nhật nguyệt,
Cá trung chân lạc hữu thuỳ đồng?

Dịch nghĩa

Nửa rèm ánh nắng, nửa song gió thổi
Một nén hương thơm xua đi muôn nỗi lo phiền
Ấm đất pha trà khói bay lên xanh biếc
Lò đất nổi lửa, than rực hồng
Trong tĩnh mịch ngầm hiểu bức hoạ của Phục Hi
Lúc say giao cảm thần kỳ với ông Thái cực
Trướng giấy, mai hoa, thảnh thơi cùng năm tháng
Niềm vui đích thực trong chốn này có ai cùng biết

Bản dịch của Phan Văn Các

Nắng rọi nửa rèm gió nửa song
Hương thơm một nén hết phiền lòng
Trà pha ấm đất hơi lên biếc
Lửa nổi lò than ánh rực hồng
Tĩnh lặng nghiệm ra Phục Hy hoạ
Say mèm giao cảm Thái cực ông
Hoa mai trướng giấy nhàn năm tháng
Chân chính vui đây ai biết cùng
Nguồn:
1. Minh đô thi 明都詩, quyển hạ, tờ 7a
2. Di sản văn chương Văn Miếu Quốc Tử Giám, NXB Hà Nội, 2010
[1] Ý nói đến hình bát quái, tương truyền do Phục Hy vẽ nên.
[2] Ý nói đến "Thái cực đồ thuyết" của Trương Tải đời Tống.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thiên Tích » Mao trai thư hoài