26/10/2020 10:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngày mùa

Tác giả: Vũ Minh Tân

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/01/2009 08:45

 

Chim gáy gù trưa nhấp nháy cườm
cải vườn tung tảy ánh vàng ươm
chân em đảo thóc vui như múa
dầy dậy không gian hương tám thơm
Nguồn: Nẻo về/ NXB Văn học, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Minh Tân » Ngày mùa