16/06/2024 12:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vô đề kỳ 4
無題其四

Tác giả: Đường Ngạn Khiêm - 唐彦謙

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/02/2014 20:08

 

Nguyên tác

春江新水促歸航,
惜別花前酒漫觴。
倒盡銀瓶渾不醉,
卻憐和淚入愁腸。

Phiên âm

Xuân giang tân thuỷ xúc quy hàng,
Tích biệt hoa tiền tửu mạn trường.
Đảo tận ngân bình hồn bất tuý,
Khước liên hoà lệ nhập sầu trường.

Dịch nghĩa

Sông xuân nước mới làm thuyền trở về lướt mau,
Nhớ tiếc lúc chia tay, ngồi trước hoa, rót đầy chén rượu.
Uống hết bình bạc mà vẫn chưa say,
Vì quá thương nhớ nên uống vào rượu hoà nước mắt.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước sông xuân thuyền đi gấp gấp
Sầu biệt ly rượu rót chén đầy
Cạn bình bạc vẫn chưa say
Rượu hoà nước mắt cho tầy nhớ thương

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đường Ngạn Khiêm » Vô đề kỳ 4