25/10/2021 21:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khoá và chìa

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sơn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/11/2008 00:05

 

Khoá quanh năm ở nhà
Đu mình trên cánh cửa
Chìa thì theo người đi
Có khi đêm chưa về

Khoá vẫn nhớ lời chìa
Giữ cửa cho thật chắc
Tỉnh táo và cảnh giác
Cho yên lòng người đi...

Rồi đột nhiên trở về
Chìa sà vào lòng khóa
Khoá kêu lên mừng rỡ
Buông tay cho cửa mở!
Nguồn: Dắt mùa thu vào phố, NXB Kim đồng, 1992

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hoàng Sơn » Khoá và chìa