20/01/2022 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 07
四時田園雜興-夏日其七

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi hongha83 vào 18/12/2008 20:26

 

Nguyên tác

晝出耘田夜績麻,
村庄兒女各當家。
童孫未解供耕織,
也傍桑陰學種瓜。

Phiên âm

Trú xuất vân điền dạ tích ma,
Thôn trang nhi nữ các đương gia.
Đồng tôn vị giải cung canh chức,
Dã bạng tang âm học chủng qua.

Dịch nghĩa

Ban ngày làm ruộng, tối về xa gai,
Con cái nhà nông, mỗi người mỗi việc.
Trẻ con chưa biết cày bừa, dệt vải,
Cũng đứng bên khóm dâu tập trồng dưa.

Bản dịch của Hoa Bằng

Sớm đi làm cỏ tối làm gai
Con cái nhà nông bận suốt ngày
Cháu bé chưa quen cày với dệt
Tập trồng dưa dưới khóm dâu đay
Nguồn: Thơ Tống, Trương Chính giới thiệu, Nam Trân duyệt thơ, NXB Văn học, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Tứ thì điền viên tạp hứng - Hạ nhật kỳ 07