21/06/2021 08:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Hà thị ca giả
詠河巿歌者

Tác giả: Phạm Thành Đại - 范成大

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Hà Như vào 27/02/2013 13:41

 

Nguyên tác

豈是從容唱渭城,
個中當有不平鳴。
可憐日晏忍飢面,
強作春深求友聲。

Phiên âm

Khởi thị thung dung xướng “Vị Thành[1]”,
Cá trung đương hữu bất bình minh.
Khả liên nhật án nhẫn cơ diện,
Cưỡng tác xuân thâm cầu hữu thanh[2].

Dịch nghĩa

Có đâu dễ hát khúc “Vị Thành” thoải mái
Hẳn muốn tỏ nỗi bất bình ở bên trong
Thương thay trời chiều phải nhịn vẻ đói
Gượng hát như oanh hót tìm bạn mùa xuân

Bản dịch của Lê Xuân Khải

“Vị Thành” đâu dễ giọng cao ngay
Hẳn nỗi kín sâu muốn giãi bày
Chiều xuống thương thay quên cả đói
Xuân sâu tìm bạn gắng sao hay
Hà thị là địa điểm trong thành Tô Châu.

[1] Tức Vị Thành khúc đời Đường dựa vào bài “Tống Nguyên nhị sứ An Tây” của Vương Duy mà phổ thành nhạc, còn gọi là Dương Quan tam điệp, thịnh hành đời Đường-Tống.
[2] Lấy điển trong Kinh thi: “Anh kỳ minh hỹ, Cầu kỳ hữu thanh” (Tiếng hót con vàng anh tìm bạn, Làm xuân trong trẻo vậy). Hai câu cuối ý nói thương cho người hát rong, hát đến chiều mà vẫn không có gì ăn, vẫn phải gượng hát với giọng oanh vàng để hấp dẫn người nghe.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thành Đại » Vịnh Hà thị ca giả