27/05/2022 00:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chị

Tác giả: Yến Lan - Lâm Thanh Lang

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đồ Nghệ vào 02/05/2009 09:12

 

Khế chua chị nấu lá mùng tơi
Em ước cùng ăn đến trọn đời
Tang mẹ mãn rồi, bà mối dục
Chị đi, bát đũa cũng mồ côi.
Nguồn: Tạp chí Kiến thức ngày nay, số 152, tháng 10/1994, trang 63

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Yến Lan » Chị