27/10/2021 02:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bóc lịch

Tác giả: Xuân Quỳ - Đoàn Thị Xuân Quỳ

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 17:04

 

Mỗi tờ lịch rơi
Trang đời ta lại thấy mỏng vơi dần
Lại đầy thêm những tâm tư bề bộn
Tình đời mênh mang.

Mỗi tờ lịch rơi
Mỏng thêm ngày tháng
Đầy thêm vui buồn
Cuộc luân hồi say tỉnh
Nắng xối rồi mưa tuôn...

Chạm tay vào tờ lịch
Chạm vào hữu hạn
Chạm vào vô biên...
Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Xuân Quỳ » Bóc lịch