27/06/2022 02:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Đình Chương kỳ 1
寄廷章其一

Tác giả: Vương Kiều Loan - 王嬌鸞

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 28/05/2012 09:18

 

Nguyên tác

衾翻紅浪效綢繆, 
乍抱郎腰分外羞。 
月正圓時花正好, 
雲初散處雨初收。 
一團恩愛從天降, 
萬種情懷得自由。 
寄語今宵中夕夜, 
不須欹枕看牽牛。

Phiên âm

Khâm phiên hồng lãng hiệu trù mâu,
Sạ bão lang yêu phần ngoại tu.
Nguyệt chính viên thời hoa chính hảo,
Vân sơ tán xứ vũ sơ thu.
Nhất đoàn ân ái tòng thiên giáng,
Vạn chủng tình hoài đắc tự do.
Ký ngữ kim tiêu trung tịch dạ,
Bất tu y chẩm khán Khiên Ngưu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Cánh hồng ấy mộng yêu đương
Say sưa nghĩ lại gió sương thẹn thùng
Trăng thanh hoa thắm đầu lòng
Mây trôi rời rã, thu trong bẽ bàng
Ái ân đằm thắm từ trời xuống
Ao ước muôn vàn được tự do
Nhắn nhủ khách tình qua tối tối
Chớ nên tựa gối ngắm sao Ngâu
Nguồn: Bùi Hạnh Cẩn, 20 nữ nhân Trung Quốc, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Kiều Loan » Ký Đình Chương kỳ 1