24/09/2021 13:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Canh một cho chí canh hai

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/03/2015 16:04

 

Canh một cho chí canh hai
Có ai vui thay như cá nước, bạn xa nhau rồi bạn không nói trước cho em hay
Qua chuyến đò đầy nhớ nghĩa đó thay
Huống chi đôi đứa mình ơn trung nghĩa trọng ba bốn tháng rày nhớ thương
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Canh một cho chí canh hai