30/11/2020 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ăn no rồi lại nằm khoèo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/04/2015 17:48

 

Ăn no rồi lại nằm khoèo,
Thấy giục trống chèo bế bụng đi xem.
Khảo dị:
Ăn no rồi lại nằm quèo,
Hễ thấy trống chèo thời bế bụng đi.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ăn no rồi lại nằm khoèo