02/10/2022 17:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Âm hoài cổ
淮陰懷古

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 19:33

 

Nguyên tác

壯士鬚防惡犬欺,
三齊位定蓋棺時。
寄言世俗休輕鄙,
一飯之恩死也知。

Phiên âm

Tráng sĩ tu phòng ác khuyển khi,
Tam Tề vị định cái quan thì.
Ký ngôn thế tục hưu khinh bỉ,
Nhất phạn chi ân tử dã tri.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Tráng sĩ nên ngừa chó cắn càn,
Vua Tề là lúc sắp vào quan.
Bảo cho đời tục đừng khinh vội,
Một bữa cơm khi chết vẫn ơn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Hoài Âm hoài cổ