05/03/2021 02:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế sự
世事

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Lý
Đăng bởi Vanachi vào 01/06/2008 03:54

 

Nguyên tác

江月茫而風冷冷,
巾衣著無常耿耿。
時光迅速老催人,
百事無成誰復惺。

Phiên âm

Giang nguyệt mang nhi phong lãnh lãnh,
Cân y trước vô thường cảnh cảnh.
Thời quang tấn tốc lão thôi nhân,
Bách sự vô thành thuỳ phục tỉnh.

Dịch nghĩa

Trăng nước mênh mông, gió lạnh lùng,
Áo khăn mặc rồi mà thường đêm vẫn thao thức.
Thời giờ thấm thoắt giục người chóng già,
Trăm việc không thành, ai người biết tỉnh ngộ.

Bản dịch của Trần Thị Băng Thanh, Huệ Chi

Trăng nước mênh mang, gió lạnh lùng,
Áo khăn chẳng ấm, giấc khôn nồng.
Quang âm thấm thoắt đầu mau bạc,
Trăm việc không thành, ai biết không?
Bài thơ này chép trong An Nam chí lược với lời dẫn rằng An Trung Vương là tôn thất nhà Lý, đi chơi thuyền, ban đêm đậu dưới cầu, nghe có người ca bài này, bèn giác ngộ, bỏ nhà đi tu, sau học đắc đạo. Đại Việt sử ký toàn thư chỉ thấy có một người là An Trung Hầu sống khoảng đời Lý Anh Tông (1138-1175).

Nguyên bản chép trong An Nam chí lược câu đầu thiếu 3 chữ, câu thứ hai thiếu 1 chữ. Sách Thơ văn Lý Trần thêm vào thành “Giang nguyệt mang nhi phong lãnh lãnh, Cân y trước vô thường cảnh cảnh” 江月茫而風冷冷,衣著無常耿耿, trong khi bản dịch An Nam chí lược của Viện Đại học Huế thêm vào thành “Vũ thê thê nhi phong lãnh lãnh, Y trước vô thường dạ cảnh cảnh” 雨凄凄而風冷冷,衣著無常耿耿.

Nguồn:
1. Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học xã hội, 1977
2. Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Thế sự