26/06/2024 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tứ thiết 3
駟驖 3

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 06/10/2005 12:07

 

Nguyên tác

遊于北園,
四馬既閑。
輶車鸞鑣,
載獫歇驕。

Phiên âm

Du vu bắc viên,
Tứ mã ký hiền (nhàn).
Do xa loan tiêu,
Tải liệm yết hiêu.

Dịch nghĩa

Đi dạo ở vườn phía bắc,
Bốn ngựa đều đã tập quen.
Chiếc xe nhẹ để đuổi theo thú có mắc chuông ở hàm thiết ngựa.
Có chở chó săn, loại mỏ dài, mỏ ngắn.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Vườn phía bắc lại đi dạo khắp.
Bốn ngựa đều luyện tập đủ đầy.
Chuông đeo hàm ngựa vang dầy,
Chó săn mỏ ngắn mỏ dài chở chung.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc phú.

việc đi săn đã dứt: cho nên mới đi dạo chơi ở khu vườn phía bắc.
nhàn (đọc hiền cho hợp vận): tập quen.
do: nhẹ.
loan: cái chuông, bắt chước theo tiếng kêu của chim loan.
tiêu: hàm thiếc ngựa. Xe nhẹ để đuổi theo thú khi săn bắn thì chuông mắc vào hai bên hàm thiếc ngựa. Còn xe để vua đi thì chuông loan mắc ở cây ách, chuông hoà mắc ở cây thức (cây ngang ở trước xe).
liệm: yết hiêu, đều là tên loài chó săn, loài mỏ dài gọi liệm, loài mỏ ngắn gọi yết hiêu. Lấy xe chở chó đi theo là cho chó nghỉ dưỡng sức. Bài ký ở bức hoạ của Hàn Dũ có nói người cưỡi ngựa ôm bồng con chó săn, cũng là giống việc này (chở và bồng đều là ý dưỡng sức cho chó).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Tứ thiết 3