01/06/2023 08:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tử lăng châu ca
紫菱洲歌

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Tản khúc; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 16/08/2007 23:25

 

Nguyên tác

池塘一夜秋風冷,
吹散芰荷紅玉影。
蓼花菱葉不勝愁,
重露繁霜壓纖梗。
不聞永晝敲棋聲,
燕泥點點污棋枰。
古人惜別憐朋友,
況我今當手足情。

Phiên âm

Trì đường nhất dạ thu phong lãnh,
Xuy tán kỵ hà hồng ngọc ảnh.
Lục hoa lăng diệp bất thăng sầu,
Trùng lộ phồn sương áp tiêm ngạnh.
Bất văn vĩnh trú xao kỳ thanh,
Yến nê điểm điểm ô kỳ bình.
Cổ nhân tích biệt liên bằng hữu,
Huống ngã kim đương thủ túc tình.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Đêm thu bờ ao gió thổi lạnh,
Ấu đỏ sen tàn ngọc lấp lánh.
Hoa lau lá ấu buồn làm sao,
Móc nặng sương sa cây rã nhánh.
Suốt ngày vắng hẳn tiếng đánh cờ,
Lấm tấm bàn cờ đất én nhơ.
Người xưa xa bạn còn thương tiếc,
Tình nghĩa chân tay nỡ để ngơ!
Tử lăng châu: bãi ấu tía.

Bài hát này của Giả Bảo Ngọc, nằm trong hồi thứ 79 của Hồng Lâu Mộng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Tử lăng châu ca